مشتری عزیز بعد از خرید شماره پیگیری برای شما ارسال می گردد که از همین بخش می توانید  مرحله به مرحله از وضعیت کالای خود باخبر شوید.

در صورت نیاز هم می‏‌توانید از واحد پشتیبانی 24 ساعته به شماره 09144519352 ویا 01344833226در وقت اداری از وضعیت کالای خریداری  شده

مطلع شوید.

08-08-1395-11-50-27-ب